Här är du:

Nyheter / Aktuellt

Nyheter: 

Nytt namn – samma engagemang!

Kunskapscentrumför allergi, astma & KOL är vårt nya namn och förkortat kommer vi att skriva KAAK.

Läs mer...

 

Vård vid lungsjukdomar & allergiska tillstånd 

Start 21 sept med fyra delkurser för sjuksköterskor, dietister, fysio- och arbetsterapeuter inom primärvården

Läs mer...

 

Allmänläkare och ST-läkare i Primärvård

Start 13 sep med fyra delkurser om astma, allergi, KOL och andra sjukdomar i andningsorganen

Läs mer...

 

 

Knappar: 

ALLISS - Form för allergologiskt intresserad

Kunskapsbanken

www.kollpapollen.nu

 

 

Vi jobbar inom

Vi jobbar inom: 

    

 

 

Fortbildning

Fortbildning: 

Gå direkt till vår Kalender över våra fortbildningar